پروتکل موسیقی درمانی گروهی

کد : 1982
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 7
تعداد جلسات 6
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل موسیقی درمانی  گروهی : امید واری و  صراحت (تسلیم ناپذیری)

حرکت با موزیک "تای چی" و رقص

از شرکت کنندگان خواسته می شود، حرکاتی که دوست دارند، را به بقیه نشان بدهند و همگی آن را اجرا کنند، همچنین مدیتیشن و مراقبه به صورت گروهی انجام می شود.

اجرای حرکات به صورت آهسته و  تصویر سازی از خود در موقعیت یا شغلی که دوست دارند.

اجرای حرکات به صورت گروهی در حالیکه دایره وار نشسته اندو سپس هرکس با توجه به الگویی که دارد باید با چشمان بسته تصویر سازی کند.

در طی این زمان، یک آهنگ ضبط شده ی آرام و موزون، در زمان بندی اجرای حرکات به شرکت کنندگان کمک می کند

افکار و  احساسات در مورد این فعالیت ها مورد تجزی تحلیل قرار می گیرد.

بحث در مورد اهمیت امیدواری و تسلیم ناپذیری

معرفی  سرودهای تسلیم ناپذیری با استفاده از "جاز ارف"

نشان دادن نواختن ، سرود تسلیم ناپذیری با  گیتار

معرفی ابزار موسیقی "ارف" با مقیاس "جاز" اصلاح شده (E,G,A,Bb.B. D).

معرفی و نشان دادن نواختن  سازهای کوبه ای.

محصولات مشابه