پروتکل اجتماع درمان مدار

کد : 1997
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 31
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل اجتماع درمان مدار : اصول اساسي كه در اجتماع درمان مدار مورد توجه قرار می گیرند.

پرهیز از سوء مصرف مواد

پرهیز از رفتار جنسی با دیگران

پرهیز از خشونت

جدا شدن از زندگی روزمره

باور به لزوم یادگیری زندگی سالم

باور به تلاش برای تقویت مهربانی، صداقت، مسئولیت پذیری، نظم

باور به لزوم کمک گرفتن و کمک به دیگران

تغییر گام به گام

حرکت به جلو هر چند با مقادیر متفاوت

احترام به خود و دیگران

تغییر از طریق مشارکت، فعالیت، کنکاش در خود

تلاش از طریق برنامه های مختلف جهت تقویت معنویت

وجود قوانین و سلسله مراتب

محصولات مشابه