پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

کد : 2003
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی : جلسه­ها شامل 10 جلسه آموزشی است که هفته­ای یکبار به مدت 90 دقیقه به اجرا در خواهد آمد. نحوه کار بدین صورت می باشد که در ابتدا با مادران ارتباط برقرار کرده و با زبانی ساده اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی و علل آن، اهداف جلسات و ضرورت موضوع برای آنان بازگو می شود. در طراحی برنامه آموزش رفتاری مادران از برنامه آموزش رفتاری والدین بارکلی استفاده خواهد می شود. گام­های درمانی این بسته آموزشی عبارتند از: تشریح اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی، شکل­دهی رفتارهای مثبت از طریق تقویت، عدم تقویت رفتارهای نامطلوب، آموزش یک نظام رسمی از امتیازها و ژتون­ها به منظور شرطی کردن اطاعت کودک، آموزش والدین در بکارگیری روش محروم­سازی، آموزش روش اجرای کارت گزارش رفتار کودک در مدرسه، پیش­بینی بد رفتاری کودکان در اماکن عمومی. در جدول  ساختار جلسات آموزشی ارائه شده است.

محصولات مشابه