پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

کد : 2001
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 15
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد : بسياري از منابع تعداد مطلوب اعضاي گروه را بين 12 تا 15 نفر توصيه مي­كنند كه در اين مطالعه تعداد افراد گروه 20 نفر مي باشد، امري كه با تجارب باليني نيز مطابقت دارد. از آنجا كه هدف گروه كاهش به مراجعان براي كاهش رفتارهاي پرخطر و مشكلات همراه با آن است، براي اين كه افكار، رفتارها و عواطف مطرح شده در جلسه فراموش نشود، لازم است گروه به طور مرتب تشكيل شود. مداخله براي هشت جلسه تنظيم شده است و پيشنهاد  اين است كه گروه­ها هفته‌اي يك بار تشكيل شوند، به طور متوسط جلسه ها براي اجرا در 90 دقيقه طراحي شده است، البته تعدادي اعضاي گروه مي تواند در مدت زمان جلسه اثر داشته باشد.

محصولات مشابه