پروتکل آموزش روان درماني حمايتي

کد : 2006
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 2
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش روان درماني حمايتي : پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی شامل دوازده جلسه مي باشد. بنابراين دوره آموزشي 12 هفته طول می کشد. مدت زمان هر جلسه 2 ساعت مي باشد

محصولات مشابه