پروتکل آموزش تفاوت های جنسیتی

کد : 1985
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 13
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش تفاوت های جنسیتی : جلسه ششم عنوان: تفاوت در باورها

اهداف:

آگاه شدن زوجين نسبت به تفاوت درباورها

بالا رفتن سطح پذيرش زوجين نسبت به يكديگر با توجه به تفاوت هاي جنسيتي

شيوه اجرا:

 تكاليف جلسه قبل مورد بررسي قرار مي گيرد. مطالب جلسه قبل مرور مي شود. سپس درباره باورهاي نادرست مردان درباره زنان وسپس باورهاي نادرست زنان درباره مردان مورد بحث و آموزش داده مي شود.

باورغلط 1: زن ها سيري ناپذيرند.

واقعيت: زن ها هميشه به دنبال آنند تا همه چيز را بهتر كنند.

تمايل و گرايش هميشگي زن مبني بر بهبود و اصلاح كارها را با پر توقع بودن و سيري ناپذيري مزمن او اشتباه گرفته شده است. اين حقيقت ندارد كه زن ها سيري ناپذيرند، بلكه طبيعت آنهاست كه به فكر بهبود، اصلاح و ارتقاء همه چيز هستند. آنها هميشه به دنبال آنند تا همه چيز را بهتر كنند.

محصولات مشابه