پروتكل گروه ‌درمانگري اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز

کد : 1988
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 13
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل گروه ‌درمانگري اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز : پروتكل گروه‌درمانگري دوازده جلسه‌اي زير مبتني بر درمان‌هاي استاندارد تنظيم‌شده براي اختلال وحشت‌زدگي همراه با هراس از مكان‌هاي باز و بدون هراس از مكان‌هاي باز است كه توسط گراسك و بارلو (2001) و آنتوني و سوينسون (2000) تهيه شده است. توصيفي كوتاه و مختصر از آنچه را در هر جلسه رخ مي‌دهد، در زير مشاهده مي‌كنيد (جدول دستورالعمل).

محصولات مشابه