گروه درمانی شناختی رفتاری

کد : 2041
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 2
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

گروه درمانی شناختی رفتاری : اعضای گروه با هم آشنا شده و قوانین و اهداف کار تنظیم می شود. و همچنین در رابطه با اهداف روان درمانی گروهی و اثر فعالیت گروهی در حل مشکلات توسط درمانگر توضیح داده می شد. سپس بیماران خود را معرفی نموده و ناراحتی فعلی و تاریخچه بیماری خود را بیان می کردند.

محصولات مشابه