پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

کد : 2012
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 16
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل : رفتار شناسی شاخه ای از علوم زیستی است که به مطالعۀ رفتار جانوران می پردازد. رفتار به عمل یا مجموعه ای از اعمال گفته می شود که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می دهد. محرک های بروز رفتار دو نوع اند؛ محرک درونی و محرک بیرونی.

محصولات مشابه