پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت (2001)

کد : 2027
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 4
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت (2001) : مشاوره یا مداخله بخشش از یک برنامه ی دوازده جلسه ای تشکیل شده است. در هفت جلسه ی اول برنامه مشاوره، شرکت کنندگان به برقراری همدلی با کسانی که در حق آنها خطا کرده اند تشویق می شوند. از هر یک از شرکت کنندگان خواسته می شود تا فرد متجاوز خود را شناسایی و نوع رنجش و پیامدهای آن را توصیف نماید. مسائل و شیوه ی کار پنج جلسه بعدی دقیقاً به همان شیوه ی قبل اجرا می شود. با این تفاوت که تمرکز اصلی بر روی قربانی یا کسی که افراد شرکت کننده او را رنجانده اند تغییر می یابد.

محصولات مشابه