پروتکل مداخله آموزش ذهن آگاهی

کد : 2028
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل مداخله آموزش ذهن آگاهی  (سگال و همکاران، 2002) : خوردن کشمش ذهن آگاه (مراقبه ای است که در آن شرکت کنندگان چند دقیقه را صرف بررسی ویژگی های حسی-بینایی، بویایی، مزه و لمس یک دانه کشمش می کنند). تکلیف خانگی: انجام وارسی بدنی در طی 6 روز.

محصولات مشابه