پروتکل ماتریکس

کد : 2018
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل ماتریکس : با حضور در یک مرکز ترک اعتیاد، ابتدا پرسشنامه رفتارهای پرخطرجنسی زارعی و همکاران به افراد معتاد داده شود. ملاک های درنظر گرفته اینکه فرد معتاد باشد و نمره بالاتر از میانگین  را در پرسشنامه رفتارهای پرخطر زارعی و همکاران کسب کنند. سپس افراد معتاد دارای رفتار پرخطرجنسی در2 گروه آزمایش وگروه کنترل گمارش می شوند و برای گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای با استفاده از پروتکل ماتریکس و دو جلسه در هفته  بصورت گروهی، برگزار گردد.

محصولات مشابه