پروتکل قصه درمانی کودکان

کد : 2025
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 10
تعداد جلسات 6
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل قصه درمانی کودکان :  وسایل مورد استفاده در پژوهش حاضر به ترتیب عبارت بودند از:

کارت احساسات: شامل صورتک های ساده با حس­های: خشم ،شادی ،ناراحت ،نگران، غم، ترس، خوشحال .

اشیاء: شامل توپ، ماشین اسباب بازی، عروسک، جارو، تفنگ، پاپت، تخته و ماژیک، مداد مشکی و کاغذ (لازم به ذکر است که از اشیاء نام برده تماماً و یکجا در تمامی جلسات استفاده نشده است، در شرح جلسات توضیح داده می شود که در هر جلسه از کدامین یک از این ابزار استفاده شده است).

قصه: 9 قصه محقق ساخته در ارتباط با مسائل و در گیریهای عاطفی و رفتاری کودکان مبتلا به نشانه­های لجبازی – نا فرمانی ، گرد آوری شده است. که براساس سنجش مؤلفه های اختلال لجبازی – نافرمانی در پرسشنامه (CSI –4) توسط پژوهشگر تدوین شده است و تطابق این قصه ها با معیارهای سنجش توسط استاد راهنما تأیید شده است

محصولات مشابه