پروتکل شناخت درمانی هستی نگر

کد : 2024
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 8
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل شناخت درمانی هستی نگر : پروتکل شناخت درمانی هستی­نگر (بهمنی و همکاران، 1389) متشکل از 10 جلسه درمانی و دو جلسه پیگیری که در قالب ٣ مرحله­ي: آغازين (جلسه مقدماتی و ٢ جلسه مداخله)، مياني (6 جلسه مداخله) و پایانی (٢ جلسه مداخله) می‌باشد. اهداف مرحله آغازین که شامل جلسه مقدماتی، جلسه اول و جلسه دوم می­باشد که در این جلسات به موارد زیر پرداخته می­شود

محصولات مشابه