پروتکل شرح مداخله ی درمانی

کد : 2020
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 6
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل شرح مداخله ی درمانی : جهت اجرای تکنیک های دوسا، با توجه به ارزیابی های صورت گرفته (نتایج بدست آمده از فرم­های ارزیابی Intake) از میان تکنیک­های زیر متناسب با هر آزمودنی تکنیک­هایی انتخاب و اجرا خواهد شد. تکنیک­ها بطور کلی شامل سه تکنیک به عنوان گرم کردن (warming up) و هشت تکنیک تخصصی  (سه تکنیک آرام سازی و پنج تکنیک اصلی) به شرح زیر میباشد: قبل از هر چیز لازم به ذکر است که در تمرینات کلیه ی وسایل اضافی مانند ساعت، انگشتر، دستبند و غیره و هم درمانگر و هم درمانجو، باز می شد؛ ضمن اینکه هر چند تمرینات توسط درمانگر داده می شود ولی این خود کودک است که در انجام تمرینات از خود تلاش نشان می دهد.

محصولات مشابه