پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

کد : 2037
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 9
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) : یکی  از درمان های شناختی، رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) است که در سال 1993 توسط مارشال لینهان به وجود آمد و به شیوه شناختی رفتاری عمل می کند. این درمان در ابتدا برای درمان اختلال شخصیت مرزی استفاده شد که اثر بخشی آن برای درمان این اختلال از سوی انجمن روانپزشکی امریکا هم مورد تایید قرار گرفته است(واگنر و همکاران، 2007).

محصولات مشابه