پروتکل راهبرد تصمیم گیری

کد : 2017
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 14
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل راهبرد تصمیم گیری : مشاور در این جلسه پس از معرفی خود به اعضا و درخواست از اعضا برای معرفی خودشان، به بیان قوانین حاکم بر جلسات می­پردازد و در بیان قوانین مشاور بر رازداری اعضا نسبت به یکدیگر تأکید می­کند و همین طور رازداری مشاور نسبت به اعضا، احترام متقابل اعضا و مشاور به یکدیگر و درخواست از اعضا جهت همکاری و مشارکت در بحث­های گروهی، همچنین در مورد تعداد جلسات و مدت زمان هر جلسه با اعضا گفتگو می­شود.

محصولات مشابه