پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

کد : 2045
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 10
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی : این پروتکل خلاصه ای از کتابچه راهبرد افسردگی "راب زتل" می باشد که جلسات درمانی آن را می بایست به شکل زیر دنبال کنید:

بررسی خلق و به روز رسانی مختصر

ارتباط دادن با جلسه قبلی

تنظیم دستور جلسه

نقد و بررسی تکلیف

تمرینات حمایتی بالقوه

خلاصه نهایی

اختصاص تکلیف

بازخورد

محصولات مشابه