پروتکل درمان فراشناختي (MCT)

کد : 2008
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 14
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمان فراشناختي (MCT) : هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي  (MCT) ، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني (افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

محصولات مشابه