پروتکل درمان شناختی وسواس

کد : 1978
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 17
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

شرح جلسه سوم پروتکل درمان شناختی وسواس : این پروتکل در 8 جلسه و 17 صفحه تهیه و تحقیق شده است.

در این جلسه ابتدا تکالیف جلسه قبل مورد بحث و بازبینی قرار گرفت. درسخنرانی جلسه ی سوم  که پیرامون رشد و تجارب  کودکی صورت می گیرد ، همسران می آموزند که برآورده شدن نیازهای ویژه ی کودکی ، موجب پرورش احساس سلامت و عزت نفس می گردد. و چنانچه  این نیازها ناکام گردند ، آسیب پذیری و جراحت روانی حاصل  خواهد شد. در صورت اخیر افراد جهت سازگاری با شرایط به روش هایی خاص پناه می برند. اما از آنجا که سائق ذاتی هر انسانی کلیت یافتن و انسجام  است ، افراد فطرتا ناگریز به درمان  جراحت های گذشته می گردند.

محصولات مشابه