پروتکل درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

کد : 2026
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 5
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو :  ماهیت ساختاری و همکاری ایجاب می کند که افراد اصول و روش های مربوط را بفهمند. درک مدل درمانی موجب می شود که فرد خود را با فرایند درمان هماهنگ نماید و هم مسئولیت پذیری در برابر افکار و اعمال را تقویت می کند درمانگر در ابتدا کلیت تعلیمی مختصری از مدل ارائه می دهد و به صورت دوره ای، در طی درمان به مفاهیم خاص اشاره می کند. و درمانگرمطابق با ماهیت و شخصیت افراد مدل شناختی-رفتاری را تغییر می دهد. به درمان جویان توضیح داده می شود که تکلیف خانگی بخش ضروری درمان محسوب می شود.

محصولات مشابه