پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی_ رفتاری (CBT)

کد : 1995
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 23
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد  شناختی_ رفتاری (CBT) :

جلسه مقدماتی

خودتان را معرفی کنید و از بیمار بخواهید خودش را معرفی کند

از بیمار علت آمدنش را بپرسید

هدف از درمان CBT را توضیح دهید. هدف: ایجاد مهارت جهت مدیریت افسردگی

تعیین روز و زمان جلسات، تاکید براهمیت وقت شناسی

توضیح دهید که چگونه درمان دارای اجزای مختلف آموزشی و مهارتی است که لازمه ی آن یک توالی منطقی بر اساس جلسات هفتگی است و غیبت های مکرر یا تاخیر می تواند آن را دچار مشکل کند

شماره تلفنی را برای دسترسی در مواقع ضروری در اختیار بیمار قرار دهید (شماره تلفن درمانگاه).

سوالات بیمار را پاسخ دهید

محصولات مشابه