پروتکل درمانی مدیریت خشم

کد : 2009
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 14
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل درمانی مدیریت خشم : در جلسه اول، اهداف و بررسی اجمالی، قوانین گروه، چارچوب مفهومی و منطق درمان مدیریت خشم ارائه می شود. بیشتر زمان این جلسه صرف ارائه ی اطلاعات مفهومی  و بررسی این موضوع می شود که آیا اعضای گروه متوجه این اطلاعات شده اند یا خیر. سپس رهبر گروه به اعضای گروه تمرینات مقدماتی می دهد و به معرفی سنجش خشم می پردازد.

محصولات مشابه