پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

کد : 2014
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 4
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی : محتوای آموزشی جلسه اول شامل عناوین زیر می باشد که در مورد هر یک از عناوین میان دانشجویان بحث و تبادل نظر شد و در پایان تکلیفی برای ارزیابی و شناسایی استرس به دانشجویان داده شد و افراد متعهد شدند که نتایج این تکلیف را در جلسه بعدی گزارش دهند.

آشنایی با طبیعت و اثرات استرس

ارتباط استرس با رژیم غذایی

تغییرات شخصیتی ناشی از استرس

محصولات مشابه