پروتکل برنامه آموزش مؤلفه هاي تاب آوري

کد : 2004
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 16
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل برنامه آموزش مؤلفه هاي تاب آوري : جلسه با اين سوال شروع مي‌شود که« ما چه زماني احساس ارزشمند بودن مي‌کنيم؟» از شرکت کنندگان خواسته مي‌شود که به صورت گروهي به اين سوال پاسخ دهند. کليه جواب‌ها روي تخته نوشته مي‌شود و در مورد آنها بحث مي‌شود. در ادامه تعريفي ساده از عزت نفس به شرکت کنندگان ارائه مي‌شود و از شرکت کنندگان خواسته مي‌شود تا « ويژگي‌هاي افرادي که براي خود ارزش قائل نيستند» را ذکر کنند. کليه پاسخ‌ها روي تخته نوشته مي‌شود و در مورد آنها به صورت گروهي بحث مي‌شود. سپس از شرکت کنندگان خواسته مي‌شود تا افراد مؤثر در تقويت عزت نفسشان را در دوران کودکي و نوجواني بر روي برگه‌هاي توزيعي بنويسند، در همين راستا داستاني براي شرکت کنندگان خوانده مي‌شود و نحوه شکل گيري عزت نفس در کودکي براي آنها تشريح مي‌شود. يکي از فعاليت‌هايي که در تقويت عزت نفس نقش مؤثري دارد بازي برچسب زني مثبت است که حتي المقدور بايد روي همه شرکت کنندگان اجرا شود. در نهايت از طريق روش سخنراني تأثير تقويت عزت نفس در زندگي و اثر آن روي ارتقاء توانمندي فرد توضيح داده مي‌شود. سپس چرخه خودباوري مثبت و منفي روي تفکر، احساس و رفتار از طريق تصوير توضيح داده مي‌شود. از شرکت کنندگان خواسته مي‌شود که به عنوان تکليف خانگي تأثير عزت نفس بر زندگيشان را با مثال عيني بيان کنند.

محصولات مشابه