پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله

کد : 2032
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله : شروع، دعوت به صحبت آزاد، دسته بندی موضوعها، پیگیری مشکل، پرسشهای باز و بسته، مشوقهای اندک، گوش دادن فعال، بلند فکر کردن، فوریت، استفاده از سکوت، شناخت احساسات، بیان احساسات و انعکاس درک صحیح .

محصولات مشابه