پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

کد : 2000
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش مهارت های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک : آموزش مهارت­های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک به صورت 8 جلسه ی گروهي 45 دقيقه ای برگزار می شود. در طي هر جلسه تکنيک های خاصي به صورت قلم و كاغذی به افراد آموزش داده خواهد شد. تکنيک های آموزش داده شده در هر جلسه به عنوان تکنيک خانگي تا جلسه بعد ارائه و در ابتدای جلسه بعدی پس از مرور تکاليف خانگي و بر طرف كردن اشکالات، تکنيک جديد آموزش داده می شود.

محصولات مشابه