پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

کد : 2031
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 2
تعداد جلسات 8
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا : برقرراری روابط حسنه، اجرای پیش آزمون، ایجاد جو توام با اعتماد و امنیت، آشنایی با قوانین و مقرارت جلسه

محصولات مشابه