پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه

کد : 2005
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 3
تعداد جلسات 10
۳۰,۰۰۰تومان

پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه : برای آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه 10 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت­ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد. در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران 1385، سازمان بهداشت جهانی،1385).

محصولات مشابه