پروتكل گروه ‌درمانگري شناختي- رفتاري توهم‌هاي شنيداري در اسكيزوفرنيا

کد : 1987
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 9
تعداد جلسات 12
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل گروه ‌درمانگري شناختي- رفتاري توهم‌هاي شنيداري در اسكيزوفرنيا : در پنج جلسة اول، بر ايجاد رابطة حسنه و حسن تفاهم در ميان افراد گروه، ارائة آموزش‌هاي اساسي دربارة توهم‌هاي ديداري و كشف و شناسايي محتواي توهم‌هاي شنيداري افراد گروه تمركز مي‌شود.ابتدا از كلية شركت‌كنندگان از جمله گروه‌درمانگرها خواسته مي‌شود كه خودشان را معرفي كرده و دربارة خود كمي براي ديگران صحبت كنند. سپس گروه به توهم‌هاي شنيداري و صداهايي كه افراد گروه مي‌شنوند، مي‌پردازد. پس از آن فيلم توليدشدة BBC، به نمايش گذاشته مي‌شود. در اين فيلم هم افرادي را كه مبتلا به اختلال روان‌پريشي ‌هستند و هم افرادي را كه مبتلا به اين اختلال نيستند، مشاهده مي‌كنيد كه اظهار مي‌كنند صداهايي را مي‌شنوند

محصولات مشابه