پروتكل درماني در گروه ‌درمانگري شناختي- رفتاري اختلال‌هاي افسردگي و هراس اجتماعي به‌صورت همبود

کد : 1990
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد صفحات 11
تعداد جلسات 19
۳۰,۰۰۰تومان

پروتكل درماني در گروه ‌درمانگري شناختي- رفتاري اختلال‌هاي افسردگي و هراس اجتماعي به‌صورت همبود :  اين رويكرد بديل كه برای كار با بيمارانی که به‌طور همزمان مبتلا به چند اختلال هستند و نشانگان مختلفي دارند، تنظيم شده و متمركز بر فنون و مهارت‌هايي است كه در چندين حوزه قابل كاربرد هستند و بر گروه‌بندي نشانگان اختلال‌هاي مختلف تأكيد ندارند. اين رويكرد برگرفته از فنون و اصول شناخت- رفتاردرمانگري سنتی، به‌ويژه رويكردهاي تكنيك‌ مدار و مبتني بر موردپژوهي بك (1995) به شناخت- رفتاردرمانگري است. اين رويكرد با تأكيد‌هايي كه به‌تازگي بر ويژگي‌هاي مشترك موجود در اختلال‌هاي مختلف مي‌شود و همچنين با ساختار مكنون هيجان‌هاي منفي همگون است و تجانس دارد (بارلو و همكاران،2004). بارلو و همكاران (2004) معتقدند درمان يكی از اختلال­های فرد اغلب بر اختلال‌هاي ديگر او تأثير مي‌گذارد

محصولات مشابه