پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

کد : 158
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 47
نویسندگان مارگریت هیل
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی توسط مارگریت هیل (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 47 گویه می­باشد. فرجی (1394) در مطالعه­­ای برای برآورد پایایی زمانی 45 پرسشنامه در اختیار مدیران ادرات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی قرار داد و بعد از ده روز مجددا پرسشنامه ها در بین همان 45 نفر توزیع شد. ضریب همبستگی میزان نمرات برای کارآفرینی سازمانی در مرحله اول و دوم به ترتیب 87/0 به دست آمد. با توجه به بزرگتر بودن میزان همبستگی از 7/0 پایایی زمانی پرسشنامه تایید می شود.

محصولات مشابه