پرسشنامه هویت ورزشی

کد : 156
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 22
نویسندگان چزلاک
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 2004
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه هویت ورزشی توسط چزلاک (2004) تهیه و تنظیم شده است و شامل 22 گویه است. قنبری تقی آباد (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه هویت ورزشی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مشابه