پرسشنامه نگرش‏های خوردن

کد : 153
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 40
مخفف EAT
نویسندگان کارنر و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1979
۱۵,۰۰۰تومان

نسخه اولیه پرسشنامه نگرشهای خوردن یا EAT در سال 1979 توسط کارنر و همکاران با 40 عبارت تهیه شد. در مطالعات بعدی به دلیل طولانی بودن آزمون، اعتبار و روایی آن در سال 1989 نسخه 26 ماده‏ایی (پیوست 1) آن با اعتبار و روایی نسبتاً خوب توسط مولفان آماده شد. EAT-26 پرکاربردترین ابزار استانداردی است که برای سنجش نشانگان اختلالات تغذیه‏ای به کار می‏رود. و کارآمدی آن در شناسایی بی‏اشتهایی و پراشتهایی عصبی ثابت شده است.نوبخت و دژکام در تحقیق خود اعتبار محتوا و پایایی EAT را مورد بررسی قرار داده و همبستگی نمره‏های حاصل از اجرای دو مرحله پرسشنامه را 91% به دست آوردندکه پایایی مطلوبی را نشان می‏دهد. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مشابه