پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

کد : 142
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 24
نویسندگان کاکاوند
ابعاد پرسشنامه 2
سال انتشار 1394
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی : پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی توسط کاکاوند (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 24 گویه است. کاکاوند (1394) در مطالعهای روایی و پایایی پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مشابه