پرسشنامه مديريت دانش

کد : 1975
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 38
نویسندگان مقیمی و رمضان
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه مديريت دانش : پرسشنامه مديريت دانش از مدل پاتريك و سونيا برگرفته شده است كه مشتمل بر 38 سئوال می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه مديريت دانش

دلبازه (1392) در مطالعه­ ای روایی و پایایی پرسشنامه مديريت دانش را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. در این مطالعه جهت تعیین روایی از روش محتوايي استفاده گرديد كه در اين باره محتوي پرسشنامه كه براساس مباني نظري تنظيم شده بود مورد تاييد تعدادي از خبرگان دانشگاهي و سازماني دانشگاه قرار گرفت سپس جهت اطمينان بيشتر موارد به رويت اساتيد راهنما و مشاور رسانده و نظرات اصلاحي آنها در پرسشنامه بكار گرفته شد و پاره اي از سئوالات حذف و اصلاح گرديد و در نهايت پرسشنامه قطعي تدوين گرديد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

 

محصولات مشابه