پرسشنامه مديريت دانش

کد : 1953
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 25
نویسندگان همتی
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1389
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه مديريت دانش : پرسشنامه مديريت دانش توسط همتي (1389) تهیه و تنظیم شده است و شامل 25 گویه می­باشد.

ویژگی­ های روان­سنجی پرسشنامه مديريت دانش

كلجاهي (1394) در مطالعه­ ای روايي و پايايي این پرسشنامه را مورد بررسی و تأیید قرار دادند. پايايي دروني پرسش‌نامه‌ با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 92/ 0 به دست آمده است

محصولات مشابه