پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری

کد : 159
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 21
نویسندگان عبداللهی پور
ابعاد پرسشنامه 7
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه فرآیند تصمیم گیری توسط عبداللهی پور (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 21 گویه می­باشد. فرجی (1394) در مطالعه­­ای برای برآورد پایایی زمانی 45 پرسشنامه در اختیار مدیران ادرات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی قرار داد و بعد از ده روز مجددا پرسشنامه ها در بین همان 45 نفر توزیع شد. ضریب همبستگی میزان نمرات برای برای فرآیند تصمیم گیری در مرحله اول و دوم به ترتیب 78/0  به دست آمد. با توجه به بزرگتر بودن میزان همبستگی از 7/0 پایایی زمانی پرسشنامه تایید می شود.

محصولات مشابه