پرسشنامه عملکرد سازمانی

کد : 149
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 9
نویسندگان آکروش و المحمود
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 2010
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی توسط آکروش و المحمود (2010) تهیه و تنظیم شده است و شامل 9 گویه می­باشد. اروجی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 878/ 0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه