پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

کد : 1966
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 15
نویسندگان ايزدپناه قشمي
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان) : پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان) توسط ايزدپناه قشمي (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 15 گویه می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

ايزدپناه قشمي (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان) را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مشابه