پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

کد : 160
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 37
نویسندگان عبداللهی پور
ابعاد پرسشنامه 8
سال انتشار 1391
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت توسط عبداللهی پور (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 37 گویه می­باشد. فرجی (1394) در مطالعه­­ای برای برآورد پایایی زمانی 45 پرسشنامه در اختیار مدیران ادرات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی قرار داد و بعد از ده روز مجددا پرسشنامه ها در بین همان 45 نفر توزیع شد. ضریب همبستگی میزان نمرات برای سیستم های اطلاعات مدیریت در مرحله اول و دوم به ترتیب 87% به دست آمد. با توجه به بزرگتر بودن میزان همبستگی از 7/0 پایایی زمانی پرسشنامه تایید می شود

محصولات مشابه