پرسشنامه سنجش ميزان هويت اجتماعي برند

کد : 1949
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 16
نویسندگان دهدشتی
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1389
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سنجش ميزان هويت اجتماعي برند : پرسشنامه سنجش ميزان هويت اجتماعي برند توسط دهدشتي (1389) تهیه و تنظیم شده است و شامل 16 گویه می­باشد.

ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ميزان هويت اجتماعي برند

روايي پرسشنامه سنجش ميزان هويت اجتماعي برند در تحقيق دهدشتي (1391) مورد تأييد قرار گرفته است. پایایی آن بالاتر از 7/ 0 به‌دست آمده است. در تحقيق پورمراد (1394) جهت حصول اطمينان، روايي محتوايي و صوري آن توسط اساتيد متخصص مدیریت ورزشی تأييد شد و پایایی دروني از طریق آلفای کرونباخ 83/0 به‌دست‌ آمده و پایایی زمانی آن از طریق پیش‌تست و پس‌تست در ابتدا بین 30 نفر از دانشجویان تربیت بدنی توزیع شود و جمع‌آوری کرده و بعد از دو هفته مجدداً برای همان 30 نفر توزیع و جمع‌آوری گردید و با استفاده از ضريب همبستگي، بالاي 8/ 0 به دست آمد.

محصولات مشابه