پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند

کد : 1947
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 29
نویسندگان کفاش پور و نیاکان
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1392
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند : پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند توسط کفاش­پور و نیاکان (1392) تهیه و تنظیم شده است و شامل 29 گویه می­باشد.پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند به صورت تک عاملی است.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند

پايايي پرسشنامه سنجش ميزان عملكرد برند در تحقيق کفاش­پور و نیاکان (1392) بالاتر از 7 /0 به‌دست آمده است. در تحقيق پورمراد (1394) جهت حصول اطمينان، روايي محتوايي و صوري آن توسط اساتيد متخصص مدیریت ورزشی تأييد شد و پایایی دروني از طریق آلفای کرونباخ 72/ 0 به‌دست آمده و پایایی زمانی آن از طریق پیش‌تست و پس‌تست در ابتدا بین 30 نفر از دانشجویان تربیت بدنی توزیع شود و جمع‌آوری کرده و بعد از دو هفته مجدداً برای همان 30 نفر توزیع و جمع‌آوری گردید و با استفاده از ضريب همبستگي، بالاي 8/ 0 به‌دست آمد.
 

محصولات مشابه