پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

کد : 146
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 20
نویسندگان بهرامی و همکاران
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1387
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه توسط بهرامی، داورمنش و قزل سفلو (1387) تهیه و تنظیم شده است و شامل 20 گویه می­باشد. سیدی (1379) در مطالعه­ای برای تعیین اعتبار سازه ابتدا پرسشنامه را روی 219 نفر از دانش آموزان پایه­ ی اول در پنج مدرسه از مناطق مرکز و جنوب تهران از طریق مصاحبه با مادران آنها اجرا کرد. در تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از اجرای اولیه­ی پرسشنامه قابلیت اعتماد این پرسشنامه 65/ 0 و ضریب همبستگی هر سوال با کل سوالات 29/ 0 تا 60 /0 محاسبه شده است. کودکانی که از این پرسشنامه 45 نمره و یا بیشتر کسب می نمودند به عنوان کودکان دارای رفتارهای پرخاشگرانه تلقی می شدند. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه