پرسشنامه سبک های والدينی (پدر)

کد : 166
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 27
نویسندگان زینالی و همکاران
ابعاد پرسشنامه 4
سال انتشار 1390
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سبك­هاي والديني (پدر) توسط زینالی و همکاران (1390) تهیه و تنظیم شده است و شامل 27 گویه می­باشد.بوری (1991) پایایی این پرسشنامه را در بین پدران برای شیوه ی استبدادی 85 /0، برای شیوه ی قاطع و اطمینان بخش 92 /0 و برای شیوه ی سهل گیر 77 /0 بدست آورده است. دانلود پرسشنامه و ابزار پژوهش

محصولات مشابه