پرسشنامه سازمان یادگیرنده

کد : 1952
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 30
نویسندگان توسلی
ابعاد پرسشنامه 5
سال انتشار 1391
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه سازمان یادگیرنده : پرسشنامه سازمان یادگیرنده توسط توسلی (1391) تهیه و تنظیم شده است و شامل 30 سوال می­باشد.

ویژگی ­های روان­سنجی پرسشنامه سازمان یادگیرنده

كلجاهي (1394) در مطالعه­ای روايي و پايايي این پرسشنامه را مورد بررسی و تأیید قرار دادند. پايايي دروني پرسش‌نامه‌ با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 87 /0 به دست آمده است

محصولات مشابه