پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

کد : 161
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 7
نویسندگان کال کوئیت
ابعاد پرسشنامه 3
سال انتشار 2001
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت، توسط کال کوئیت(2001) تهیه و تنظیم شده است و شامل 7 گویه می­باشد.علیخانی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 936/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. 

محصولات مشابه