پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

کد : 151
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 37
نام انگلیسی پرسشنامه 6
نویسندگان کیانی
سال انتشار 1394
۱۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی شامل 3 بخش (پرسشنامه) می­­باشد. اولین پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد  محقق ساخته (کیانی، 1394) مدیریت منابع انسانی است که 6 بعد مورد بررسی قرار داده که این پرسشنامه ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی را در ابعاد مزد تشویقی استخدام و گزینش، متغیر کارگروهها، امنیت شغلی، آموزش مهارتها و ارتباطات بخش مورد بررسی قرار داده است. و دومین ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد استاندارد کیفیت زندگی کاری مدل آلتون  است که ابعاد پرسشنامه شغل و فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی شغلی ،تامین فرصت رشد، امنیت مداوم، محیط کار ایمن و بهداشتی است و سومین پرسشنامه استاندارد بهره وری مدل آچیو است. کیانی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه