پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

کد : 145
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 28
نویسندگان معصومی قاضی نوری طباطبایی
ابعاد پرسشنامه 6
سال انتشار 1394
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران از ترکیب دو پرسشنامه بازاریابی رابطه مند دوییسی (2005)  و پرسشنامه محقق ساخته معصومی قاضی نوری طباطبایی (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 28 گویه می­باشد. معصومی قاضی نوری طباطبایی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه