پرسشنامه جغرافیای پزشکی

کد : 148
به اشتراک بگذارید :
عمومی
تعداد سوالات 10
نویسندگان غفاری
ابعاد پرسشنامه 1
سال انتشار 1395
۵,۰۰۰تومان

پرسشنامه جغرافیای پزشکی توسط غفاری (1395) تهیه و تنظیم شده است و شامل 10 گویه می­باشد. غفاری (1395) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه جغرافیای پزشکی را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 787 /0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. دانلود پرسشنامه

محصولات مشابه